:: Apidhamma Radio :: วิทยุออนไลน์เพื่อศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ตามแนวพระไตรปิฏก

ดำเนินรายการโดย
ApiDhamma Server

 

:: Apidhamma Radio Online ::

รับฟังจากวินโดน์มีเดียเพลเยอร์กดที่นี่ค่ะ รับฟังจากวินแอมป์กดที่นี่ค่ะ

..ขออนุโมทนาผู้จัดทำ..

...